2012/02/15

Comandamenti del Siciliano

Li Santissimi Cumanni

del Popolo Siciliano


1.     Amaa `Điu e `futt’ô prossimu

2.     Nun fari `beni, ca malu ti `ni veni 

3.     Cu ha `đuluri de carni d'autri
       ’i sŏ si manćiunu ’i cani

4.     Cu’ cauria ’u şcursuni nt’ô  pêttu  
       ’u primu muzzŭcuni è ’u sô

5.     Nun fari `beni ê pôrci
       ca  ti lu rênnĭnu a funciati

6.     Cu duna ’u culu all’auŧŗi
           nun ši pò assittari

7.     Joca cu to pa', ma prima
          arrimìnicci ’i carti

8.     Şparti tu, ca cu şparti
       havi a mêġğhiu parti

9.     `Đifênni ’u tô, o tôrtu o ’rittu

10.  Ôçċhiu vivu e a manu ô cutêđdu


11.  Cu futti futti, `Điu pirduna a `tutti


12.  Cu havi dinari e amiçizia
    si teni ’nŧŗa lu culu la `giustizia

13.  ’U cumannari è `mêġğhiu dô fúttiri

14.  A `cu ti leva ’u pani lévicci ’a vita


                  da “La Donna nei Proverbi Siciliani” 
                                   di Gino Carbonaro,
                        Thomson Press Ltd, Oxford, 2003